ProCredit Банк

ProCredit Банк

0800 000 10 Контакт-центр

+373 22 27 07 07 для международных звонков

 

 

ProCredit Bank newsletter

Changes in the General Terms and Conditions for Business Clients

Dear Clients,

We would like to inform you that starting with 1st of August 2018, we will be introducing new price list for Business Clients.

Изменения в общих условиях по обслуживанию Бизнес клиентов

Уважаемые клиенты,

Сообщаем Вам, что c 1 августа 2018 вступают в силу:

Modificări în Condițiile Generale de prestare a serviciilor pentru Clienții Busines

Stimați clienți,

Vă informăm că din 1 august 2018 întră în vigoare:

В Отделении № 3 Кишинэу будут проводиться ремонтные работы

Уважаемые клиенты,

Сообщаем Вам, что в связи с профилактикой Зоны Самообслуживания 24/7 21.07.2018 в Отделении3 Кишинэу, расположенном в мун. Кишинэу, бул. Дачия 24/2, будут проводиться технические работы.

В связи с этим Зона самообслуживания 24/7 не будет доступна с 09:00 – 18:00.

Lucrări de reparație în cadrul Sucursalei Nr. 3 Chișinău

Stimați clienți,

În scopul profilaxiei Zonei de Autodeservire 24/7, la data de 21.07.2018, în Sucursala Nr. 3 Chișinău situată pe adresa mun. Chișinău, bd. Dacia 24/2, vor avea loc lucrări de reparație.

În legătură cu aceasta, Zona de Autodeservire 24/7 nu va fi accesibilă între orele 09:00 – 18:00.

Modificări în Lista de prețuri la credite pentru Clienți Business

Stimaţi clienţi,

Vă aducem la cunoştință că din 15 august 2018 întră în vigoare modificari în Lista de prețuri la credite pentru Clienti Business.

Modificările principale se referă la ajustarea ratelor de referință, care vor constitui:

-  EURIBOR 6M – (-0.2700 %)

New price list for loan services for Business Clients

Dear Clients, 

We would like to inform you that a new price list for loan services will become effective as of August, 15th 2018

The main changes relate to the adjustment of the reference rates, that will be: 

-  EURIBOR 6M – (-0.2700 %)

Изменения процентных ставок по кредитным услугам для Бизнес клиентов

Уважаемые клиенты,

Сообщаем Вам, что начиная с 15 августа 2018 в силу вступают изменения в тарифах по кредитным услугам для Бизнес клиентов. 

Основные изменения касаются базовых процентных ставок: 

-  EURIBOR 6M – (-0.2700 %)

-  LIBOR 6M – 2.5013 %

Услуга Депозитного Сейфа временно не работает

Уважаемые Клиенты,

 

Доводим до Вашего сведения, что из-за технических неполадок услуга Депозитного Сейфа (DropBox) для Юридических лиц временно не работает. Вы можете пополнить Ваш счет посредством:

Serviciul Safeu Depozitar temporar nu funcționează

Stimați Clienți,

 

Vă aducem la cunoștință că din motive tehnice serviciul Safeu Depozitar (DropBox) pentru Persoane Juridice temporar nu funcționează. Astfel, pentru a completa contul curent cu numerar Vă rugăm:

Страницы