ProCredit Банк

ProCredit Банк

0800 000 10 Контакт-центр

+373 22 27 07 07 для международных звонков

 

 

ProCredit Bank newsletter

ProCredit Bank răspuns

Bună ziua Natalia,

Vă mulţumim pentru interesul dvs. manifestat faţă de ProCredit Bank. La momentul de faţă oferim transferurile: Western Union,
Unistream, Быстрая Почта şi ProPay (sistem rapid de plăţi internaţionale, prin intermediul căruia se pot efectua transferuri băneşti în cadrul băncilor grupului ProCredit). În cazul în care aveţi mai multe întrebări rugăm să vă apropiaţi în cea mai apropiată filială sau agenţie ProCredit Bank.

Vă dorim succese în continuare.

ProCredit Bank raspuns

Bună ziua Elena,

Vă mulţumim pentru interesul dvs. manifestat faţă de produsele de economisire oferite de ProCredit Bank. În activitatea noastră acordăm o atenţie deosebită dezvoltării unei culturi responsabile de economisire a mijloacelor băneşti, deoarece doar economisind astăzi, ne putem asigura un viitor sigur mâine.

ProCredit Bank continues to support domestic agricultural producers

ProCredit Bank offers domestic agricultural producers an innovative and convenient means for business development, based on direct and open communication. Thus, on Sunday September 18, 2011, at Stefan cel Mare square in Edinet ProCredit Bank organized for the first time agricultural fair „Golden basket”, especially for agricultural producers from the north of Moldova.

ProCredit Bank поддерживает отечественных производителей

ProCredit Bank предлагает местным сельскохозяйственным производителям современный и весьма удобный метод развития бизнеса, основой которого является прямое и открытое общение. В воскресенье  18 сентября 2011 на площади Штефана чел Маре города Единец, специально для сельскохозяйственных производителей северных районов Молдовы,  ProCredit Bank впервые организовал тематическую ярмарку „Золотая корзина”.

ProCredit Bank continuă să susţină agricultorii autohtoni

ProCredit Bank vine în întimpinarea producătorilor agricoli locali cu o platformă inovatoare şi utilă pentru dezvoltarea afacerilor, la baza căreia se regăseşte comunicarea directă şi deschisă. Drept urmare, duminică, 18 septembrie 2011, în piaţa Ştefan cel Mare din oraşul Edineţ, ProCredit Bank a organizat în premieră Iarmarocul agricol „Coşul de aur”, dedicat agricultorilor de la nordul Moldovei.

Новый современный офис для жителей городы Бельцы

2 сентября 2011, ProCredit Bank официально открыл новый офис, расположенный в городе Бельцы. На церемонии открытия присутствовали клиенты–представители делового общества города Бельцы, а также клиенты физические лица, партнеры, представители местной администрации и средств массовой информации. Красная ленточка была перерезана Председателем Правления ProCredit Bank, г-ном Владиславом Гырбу и вице-мэром города Бельцы, г-жой Мариной Коваль. 

ProCredit Bank raspuns

Bună ziua Natalia,

Am primit datele şi CV-ul dvs. La moment, acestea sunt în proces de examinare.
În viitorul apropiat veţi fi contactată de către un colaborator al băncii, care vă va comunica rezultatul final.

Cu respect,
ProCredit Bank
 

ProCredit Bank raspuns

Bună ziua Ion,

Un oficiu nou şi modern pentru locuitorii oraşului Bălţi

La 02 septembrie 2011, ProCredit Bank a inaugurat un oficiu nou amplasat în oraşul Bălţi. La ceremonia de inaugurare au participat clienţi-reprezentanţi ai comunităţii de afaceri din oraşul Bălţi, precum şi clienţi persoane fizice, parteneri, reprezentanţi ai autorităţilor publice locale şi mass-media. Panglica roşie a fost tăiată de Preşedintele Comitetului de Conducere al ProCredit Bank, dl Vladislav Gârbu şi Viceprimarul oraşului Bălţi, dna Marina Covali.

Страницы