ProCredit Банк

ProCredit Банк

0800 000 10 Контакт-центр

+373 22 27 07 07 для международных звонков

 

 

ProCredit Bank newsletter

A new ProCredit Bank office in Floresti

ProCredit Bank would like to inform its customers and all people living in Floresti that we have moved our Floresti branch into a new, comfortable and well-equipped office on one of the main streets in town. Our new address: 42, 31 August Street, is highly accessible and easy to find.

Un nou oficiu ProCredit Bank îşi începe activitatea în Floreşti

ProCredit Bank îşi anunţă clienţii şi locuitorii oraşului Floreşti despre schimbarea locaţiei filialei Floreşti într-un oficiu nou, confortabil şi bine echipat, amplasat pe una din străzile principale ale oraşului: str. 31 August 42, care este uşor de găsit şi mult mai accesibil.

Grupul internaţional ProCredit anunţă deschiderea unei bănci în Germania

ProCredit banks already operate in 21 Eastern European and Latin American countries. Now the international ProCredit group is opening a bank in Germany.
 

Международная группа ProCredit объявляет об открытии банка в Германии

Международная группа ProCredit, действующая в 21 стране Восточной Европы, Латинской Америки открывает 22-ой банк в Германии.

Grupul internaţional ProCredit anunţă deschiderea unei bănci în Germania

Grupul internaţional ProCredit, care operează în 21 de ţări din Europa de Est, America Latină deschide a 22 bancă în Germania.

ProCredit Bank объявляет набор на участие в 11 группе программы Young Bankers

ProCredit Bank объявляет набор на участие в 11 группе программы подготовки молодых специалистов Young Bankers, которая начнется в первой половине марта 2013. Таким образом, принять участие в программе приглашаются соискатели с опытом работы в различных сферах, равно как и недавние выпускники  высших учебных заведений без опыта работы, готовые начать свою карьеру в ответственном банке.

ProCredit Bank begins recruiting for its 11th Young Bankers Programme

ProCredit Bank has started the search for participants for its 11th Young Bankers Programme, which will begin in the first half of March 2013. We are looking for professionals who have experience in various fields as well as recent university graduates with no work experience yet, who are prepared to commit themselves to working in a responsible bank.

ProCredit Bank începe procesul de selecţie pentru cea de-a XI grupă Young Bankers Programme

ProCredit Bank a început procesul de selecţie a participanţilor pentru cea de-a XI grupă Young Bankers Programme, care va începe în prima jumătate a lunii martie 2013. Noi căutăm profesionişti cu experienţă în diferite domenii, precum şi recenţi absolvenţi al universităţilor, fără experienţă de muncă, care sunt interesaţi să activeze în cadrul unei bănci responsabile.

ProCredit Bank Moldova to receive energy efficiency credit line for on-lending to households from EBRD

The European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) is lending USD 4 million to ProCredit Bank Moldova to finance energy efficiency projects in the country. The facility will be used for on-lending to residential customers to support the efficient use of energy in households. 

ProCredit Bank Moldova va primi o linie de credit pentru finanţarea proiectelor de eficienţă energetică proprietarilor de locuinţe din partea BERD

Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) acordă băncii ProCredit Bank Moldova un credit în valoare de 4 milioane dolari SUA pentru finanţarea proiectelor de eficienţă energetică. Linia de credit urmează a fi utilizată pentru acordarea împrumuturilor clienţilor rezidenţi în vederea susţinerii şi promovării tehnologiilor de eficienţă energetică. 

Страницы