ProCredit Bank

ProCredit Bank

0800 000 10 Contact Centru

+373 22 27 07 07 pentru apeluri internaționale

 

 

Credite pentru eficienţă energetică destinate clienţilor persoane fizice şi familiilor acestora

ProCredit Bank susţine investiţiile în măsurile de eficienţă energetică pentru locuinţele private.

ProCredit Bank susţine investiţiile în eficienţă energetică şi energie regenerabilă la nivel de locuinţe. Atitudinea responsabilă faţă de protecţia mediului înconjurător constituie o parte importantă a responsabilităţii sociale demonstrate de ProCredit Bank şi a filosofiei noastre bancare. Măsurile  întreprinse pentru a reduce poluarea mediului, în contextul schimbărilor de climă este un subiect important care necesită o atenţie deosebită. Astfel, ProCredit Bank lansează EcoCredit – destinat în mod special clienţilor persoane fizice – care urmăresc să îmbunătăţească eficienţa energetică a locuinţelor lor, prin reducerea cheltuielilor pentru încălzire şi electricitate şi creşterea confortului şi a valorii locuinţelor. 

Astăzi, oamenii consumă o varietate largă de resurse, precum energia electrică, gaz şi petrol. Dar câţi dintre ei consumă aceste resurse în mod responsabil? O mare parte a energiei utilizate pentru încălzirea locuinţelor se pierde inutil, din motiv că izolaţia locuinţei este slabă. EcoCredit de la ProCredit Bank oferă clienţilor persoane fizice sau asociaţiilor locative de locuinţe posibilitatea de a investi în soluţii şi tehnologii de eficienţă energetică, precum ar fi izolaţia ferestrelor, pereţilor, acoperişurilor şi podelelor, instalarea cazanelor cu aburi sau biomasă, sistemelor solare de încălzire a apei, pompelor termice şi alte măsuri de eficienţă energetică, menite să reducă  consumul de resurse.

“Fiind la începutul de sezon al renovărilor oamenii se gândesc cum îşi pot face locuinţa mai confortabilă  şi eficientă  pe termen lung. Noi oferim un serviciu financiar care lărgeşte accesul clienţilor noştri în a face investiţii în tehnologii noi de eficienţă energetică, care vor reduce cheltuielile pentru încălzire pe timp de iarnă şi răcire în sezonul estival, locuinţa devenind astfel mai confortabilă. ProCredit Bank este o instituţie financiară responsabilă. Noi susţinem iniţiativele de utilizare eficientă a energiei şi resurselor naturale.” relatează dna Lilia Boico, Şef Direcţie Clienţi Persoane Fizice ProCredit Bank.

EcoCredit este oferit în cadrul programului de finanţare a eficienţei energetice în sectorul rezidenţial  din Moldova (MoREEFF) din cadrul Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD).

“Preţurile pentru energie se preconizează a fi în creştere, de aceea este crucial să îmbunătăţim  eficienţa energetică”, declară dl Toma Georgiev, Manager de Proiect, MoREEFF. “Având o  experienţă de succes în implementarea facilităţilor creditare pentru eficienţă energetică în domeniul rezidenţial în alte ţări europene, sperăm că proprietarii multor locuinţe private din Moldova vor saluta oportunitatea de a implementa sisteme care contribuie la economisirea energiei. Astfel, ei vor reduce consumul de energie, vor majora nivelul de confort în locuinţe, şi desigur, vor reduce facturile la energie. De asemenea, după eliberarea şi implementarea proiectului de eficienţă energetică în locuinţele private sau asociaţiile locative, solicitantul de credit este în drept să primească un  stimulent investiţionale sau grant, în valoare de până la 35% din suma totală a proiectului.”

În conformitate cu abordarea noastră responsabile faţă de activitatea bancară, toate cererile sunt atent analizate în scopul evaluării capacităţii de plată şi evitării supraîndatorării clienţilor.

În anul 2012 ProCredit Bank a obţinut o linie de credit pentru eficienţa energetică  din partea BERD (MoSEFF II) pentru creditarea clienţilor business. În cadrul programului MoSEFF II, ProCredit Bank şi-a consolidat experienţa în domeniul prestării serviciilor financiare clienţilor business pentru investiţii în eficienţă energetică şi energie regenerabilă. De atunci, banca susţine întreprinderile care investesc în proiecte de eficienţă energetică pe terme lung, ajutând să reducă emisiilor de CO2, limitând astfel impactul negativ asupra mediului înconjurător.

Să protejăm mediul înconjurător este responsabilitatea tuturor. Iată de ce, ProCredit Bank a implementat un sistem de management al mediului, având la bază evaluarea continuă a portofoliului de credite în conformitate cu criteriile ecologice, şi în baza analizei activităţilor economice, care ar putea implica riscuri ecologice. Mai mult decât atât, ProCredit Bank implementează politici, care comunică abordarea noastră faţă de gestionarea impactului faţă de mediul înconjurător a instituţiei noastre şi a clienţilor noştri. Următorul pas în  susţinerea proiectelor ecologice este finanţarea clienţilor persoane fizice, care doresc să îşi îmbunătăţească condiţiile de trai şi să economisească energia, în cadrul proiectului MoREEFF.

 

ProCredit Bank. Banii dvs. sunt mereu în siguranţă şi la îndemână.

******

ProCredit Bank este o bancă internaţională cu 100% capital străin, cu acţionari exclusiv din Germania şi Olanda: ProCredit Holding, Germania (84,91%), KfW, Germania (10,85%) şi DOEN Foundation, Olanda (4,24%). Banca face parte din grupul financiar internaţional ProCredit, care îşi desfăşoară activitatea în 22 de ţări ale lumii, pe 3 continente: Europa de Est, America Latină precum şi în Germania.

ProCredit Bank este o bancă stabilă, orientată spre dezvoltarea pe termen lung a întreprinderilor mici şi mijlocii. Noi tindem să contribuim la dezvoltarea acestor întreprinderi, investind timp pentru a înţelege cu adevărat necesităţile lor, oferindu-le servicii bancare ajustate la specificul afacerii fiecărui client în parte.

ProCredit Bank este o bancă sigură, ce oferă o gamă largă de servicii bancare simple şi accesibile. Banca atrage o atenţie deosebită educării şi dezvoltării culturii economisirilor, aşa cum economisirile reprezintă garanţia unui viitor stabil şi prosper. 

ProCredit Bank tinde să stabilească standarde incontestabile cu privire la calitatea serviciilor oferite clienţilor săi în mod transparent şi onest, contribuind astfel la creşterea încrederii populaţiei faţă de activitatea băncilor.