ProCredit Bank

ProCredit Bank

0800 000 10 Contact Centru

+373 22 27 07 07 pentru apeluri internaționale

 

 

E timpul să investim în mediul înconjurător

ProCredit Bank anunţă lansarea finanţării ecologice pentru a ajuta întreprinderile să-şi crească nivelul de competitivitate şi să reducă costurile pentru energie.

ProCredit Bank, banca orientată spre dezvoltare anunţă lansarea unui produs nou de creditare pentru întreprinderi: EcoCredit, destinat îmbunătăţirii eficienţei energetice, creşterii nivelului de competitivitate şi producerea unui impact benefic asupra mediului înconjurător. O abordare responsabilă faţă de mediul înconjurător dintotdeauna a constituit o componentă importantă în activitatea  ProCredit Bank. Axându-se pe finanţare ecologică, banca îşi propune să promoveze dezvoltarea economică, prietenoasă mediului.

EcoCredit poate fi obţinut pentru finanţarea investiţiilor în:

 • Eficienţă energetică: măsurile care contribuie la menţinerea nivelului de productivitate, însă utilizând mai puţină energie. Altfel spus, creşterea nivelului de productivitate cu păstrarea aceluiaşi consum de energie.
 • Energie regenerabilă: investiţii în valorificarea resurselor, care se regenerează prin procese naturale sau sunt disponibile în cantităţi practic nelimitate (de exemplu, energia eoliană, solară, biomasă, etc.). Utilizarea acestor resurse nu duce la poluarea mediului înconjurător.
 • Măsuri prietenoase mediului: investiţii care exercită un impact pozitiv direct asupra mediului înconjurător (de exemplu, agricultura organică, implementarea proiectelor de curăţare a aerului şi apei, serviciile de consultanţă şi planificare pentru reducerea poluării mediului, etc.

EcoCredit oferă mai multe avantaje pentru îmbunătăţirea performanţelor afacerii:

 • Creşterea nivelului de competitivitate, în urma utilizării unui echipament şi utilaj modern şi eficient din punct de vedere energetic
 • Scăderea cheltuielilor pentru energie, datorită reducerii consumului de energie
 • Creşterea eficienţei şi reducerea costurilor ca urmare a optimizării şi automatizării proceselor
 • Mediul de lucru sănătos
 • Gestionarea efectivă a resurselor
 • Perioada mai scurtă de recuperare a investiţiilor
 • Independenţă, posibilitatea de a face planuri pe termen lung şi a fi flexibil
 • Imaginea afacerii are de câştigat în urma poziţionării în calitate de companie care pune accent pe calitate şi are grijă de mediul înconjurător

Toate băncile din cadrul grupului ProCredit, inclusiv ProCredit Bank Moldova, respectă standarde înalte cu privire la impactul exercitat de activitatea lor asupra mediului înconjurător. Banca elaborează o analiză detaliată a investiţiilor planificate de clienţi conform criteriilor ecologice şi examinează aprofundat toate activităţile economice care ar putea implica riscuri ecologice. Scopul băncii este de a reduce impactul negativ exercitat de afaceri asupra mediului înconjurător.

Pentru a obţine rezultate pe termen lung în domeniul protecţiei mediului trebuie să schimbăm modul de gândire. În cadrul ProCredit Bank se depune un efort considerabil pentru a reduce impactul asupra mediului. Banca monitorizează şi analizează consumul de energie, rechizite de birou şi alte resurse, şi întreprinde măsuri pentru reducerea consumului de resurse şi utilizarea eficientă a acestora, prin creşterea nivelului de conştientizare a angajaţilor, îmbunătăţirea practicilor de lucru şi investirea în echipament şi materiale de renovare ţinând cont de criteriile de eficienţă energetică. Mai mult decât atât, banca se implică activ la iniţiativele organizate de comunitate pentru a susţine protecţia mediului  şi a informa publicul larg despre importanţa şi avantajele echipamentului eficient din punct de vedere energetic şi a resurselor de energie regenerabilă.

„ProCredit Bank caută să ofere servicii bancare întreprinderilor care aduc o contribuţie sustenabilă mediului înconjurător şi economiei naţionale. Serviciul nostru nou EcoCredit, destinat întreprinderilor mici şi mijlocii, va oferi un şir de beneficii antreprenorilor, printre care avantaje competitive, reducerea cheltuielilor operaţionale şi creşterea productivităţii, tehnologii şi procese mai eficiente şi, în acelaşi timp protecţia mediului şi utilizarea responsabilă a resurselor naturale. Ne-am angajat să promovăm finanţarea ecologică în Republica Moldova  şi spre sfârşitul anului 2015 planificăm să acumulăm un portofoliu de EcoCredite în sumă de 25 milioane dolari SUA, ceea ce este echivalent cu 10% din portofoliul total de credite”, a declarat Eugenia Gashikulina, Adjunct al Preşedintelui Comitetului de Conducere.

Realizarea proiectului de implementare a serviciului EcoCredit a fost posibilă datorită suportului tehnic, oferit de compania internaţională de consultanţă IPC (Internationale Projekt Consult), care de asemenea a organizat seminare pentru angajaţii băncii, ca aceştia să poată evalua şi mai bine necesităţile clienţilor şi să sugereze soluţii de finanţare optime reieşind din planurile lor de investiţii.

 

ProCredit Bank. Banca pe care puteţi conta.

******
ProCredit Bank este o bancă cu 100% capital străin, cu acţionari exclusiv din Germania şi Olanda: ProCredit Holding, Germania (85,82%), KfW, Germania (10,19%) şi DOEN Foundation, Olanda (3,99%). Banca face parte din grupul financiar internaţional ProCredit, care îşi desfăşoară activitatea în 22 de ţări ale lumii în Europa de Est, America Latină precum şi în Germania.

ProCredit Bank este o bancă stabilă, orientată spre dezvoltarea pe termen lung a întreprinderilor mici şi mijlocii. Noi tindem să contribuim la dezvoltarea acestor întreprinderi, investind timp pentru a înţelege cu adevărat necesităţile lor, oferindu-le servicii bancare ajustate la specificul afacerii fiecărui client în parte.

ProCredit Bank oferă o gamă largă de servicii bancare simple şi accesibile. Noi credem că economiile reprezintă garanţia unui viitor stabil. Din acest motiv banca atrage o atenţie deosebită educării şi dezvoltării culturii economisirilor în rândul clienţilor.

ProCredit Bank tinde să stabilească standarde incontestabile cu privire la calitatea serviciilor oferite clienţilor săi în mod transparent şi onest, contribuind astfel la creşterea încrederii populaţiei faţă de activitatea băncilor.

Pentru informaţii suplimentare dvs. vă puteţi adresa Specialistului Relaţii Publice, Eliza Frunză. Telefon: 022-836-431, e-mail: e.frunza@procreditbank.md.

© ProCredit Bank, 14 noiembrie 2013. Toate drepturile rezervate.