FEI şi grupul ProCredit au semnat acordul de finanţare a companiilor inovatoare în şapte ţări

Fondul european de investiţii (FEI) şi grupul ProCredit au semnat acordul privind sprijinirea finanţării companiilor inovatoare mici şi mijlocii (IMM-uri), precum şi companiilor mici de capitalizare medie în cadrul proiectului InnovFin – finanțare UE pentru inovatori, cu suportul din partea Comisiei Europene.

Acest acord va permite grupului ProCredit să ofere finanţare companiilor inovative în suma totală de 250 milioane Euro prin băncile sale ProCredit în Albania, Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, Moldova, România şi Serbia. Aceste bănci beneficiază de garanţia oferită de FEI şi finanţată în cadrul programului Orizont 2020 – programul cadrul al UE de cercetare şi inovare. Este prima dată cînd se semnează garanţia InnovFin SME pentru ţările menţionate, ceea ce va permite băncilor ProCredit din aceste ţări să ofere companiilor inovative finanţare suplimentară în condiţii avanatajoase.

 

 

Pier Luigi Gilibert, directorul executiv al FEI, a declarat: “Mă bucur că încheiem astăzi acordul de garanţie InnovFin SME Guarantee cu grupul ProCredit în scopul sprijinirii companiilor inovative. Noi am colaborat cu grupul ProCredit în trecut şi suntem siguri că el va fi în măsură să ofere suport întreprinderilor inovative şi companiilor care se dezvoltă şi au nevoie de finanţare”.

 

Carlo Moedas, Comisar European pentru Cercetare, Știință și Inovare, a declarat: ”Acordul de garantare susținut de către Uniunea Europeană, semnat astăzi, este destinat finanțării IMM-urilor și companiilor mici cu capitalizare medie din statele membre ale Uniunii Europene, cât și celor din statele asociate programului Orizont 2020 din sud-estul Europei. Obiectivul acestuia este de a ajuta la sporirea investițiilor în companiile inovatoare, sporirea numărului de locuri de muncă și accelerarea creștererii economice.”

 

Borislav Kostadinov, membru al comitetului de conducere al ProCredit Holding, a adăugat: “Suntem mîndri de faptul că ProCredit a devenit primul grup de bănci care a semnat acordul privind InnovFin SME Guarantee pentru operaţiunile sale în Albania, Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, Macedonia, Moldova, România şi Serbia. Acest lucru va contribui la generarea ideilor inovatoare şi investiţii de către clienţii noştri, ceea ce va spori competitivitatea lor. Suntem principala banca parteneră pentru întreprinderile mici şi mijlocii în această regiune, de aceea întelegem că tehnologiile moderne, gîndire inovativă şi orientare către mediu reprezintă factorii cheie pentru viitoarea dezvoltare. Acest lucru este în mod egal valabil pentru clienţili noştri şi activitatea băncilor noastre.”

 


 

InnovFin SME Guarantee are ca scop încurajarea băncilor sau altor instituţii financiare să ofere împrumutri ÎMM-urilor şi întreprinderilor mici cu capitalizare medie (pînă la 500 de angajaţi) în căutare de investiţii şi/sau capital circulant pentru finanţarea activităţilor de cercetare, dezvoltare şi inovare, cu sprijinul UE. Instituţiile financiare sunt selectate de către FEI în urma unui apel pentru manifestare de interes pentru intermediarii financiari din Europa.

 

Importanţa InnovFin pentru Republica Moldova

Garanţia oferită de către Fondul European în cadrul programului de finanţare a proiectelor inovatoare ale clienţilor, este o noutate pe piaţa bancară din Republica Moldova. Garanţia aceasta constituie o oportunitate unică pentru antreprenori care au ca scop dezvoltarea afacerii sale. În cadrul proiectului respectiv, clienţii pot primi credite oferind gaj pentru 50% din mijloacele primite. Abordarea flexibilă a gajului permite antrepenorilor să-şi gestioneze afacerea într-un mod mai efectiv şi să se dezvolte dinamic în condiţiile mediului economic actual.

 

Despre InnovFin SME Guarantee

InnovFin SME Guarantee oferă garanții și contragaranții pentru finanțarea prin îndatorare între 25 000 de EUR și 7,5 milioane EUR, pentru a îmbunătăți accesul la finanțare sub formă de credite pentru întreprinderile mici și mijlocii inovatoare și pentru întreprinderile mici cu capitalizare medie (până la 499 de angajați). Instrumentul InnovFin SME Guarantee este implementat de Fondul european de investiții și se va derula prin intermediari financiari – bănci și alte instituții financiare – din statele membre ale UE și din țările asociate. În cadrul acestui instrument, FEI va garanta o parte din pierderile suportate de intermediarii financiari prin creditarea realizată în cadrul acestuia. InnovFin SME Guarantee face parte din InnovFin - finanțare UE pentru inovatori, o serie nouă de produse a grupului BEI (inclusiv FEI şi BEI) pentru îmbunătăţirea accesului la finanțare pentru afacerile inovatoare. Acordul este finanţat de Uniunea Europeană prin instrumentele financiare disponibile în cadrul programului Orizont 2020.

 

Despre FEI

Fondul european de investiţii (FEI) face parte din grupul Băncii europene de investiţii. Misiunea principală a FEI este de a sprijini microîntreprinderile, întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) din Europa, prin facilitarea accesului la finanțare. FEI creează și dezvoltă capital de risc și capital de creștere, instrumente de garantare și de microfinanțare, care vizează în mod specific acest segment de piață. În cadrul acestui rol, FEI urmărește îndeplinirea obiectivelor UE de sprijinire a inovării, cercetării și dezvoltării, a spiritului antreprenorial, a creșterii economice și a ocupării forței de muncă. Angajamentele nete totale ale FEI către fondurile de investiții în societăți private s-au ridicat la peste 8,8 miliarde EUR la sfârșitul anului 2014. Cu investiții în peste 500 de fonduri, FEI este un actor de prim rang în sectorul investițiilor de risc din Europa, date fiind amploarea și obiectul investițiilor sale, în special în tehnologii avansate și în societăți nou înființate. La sfârșitul anului 2014, FEI garanta un portofoliu de împrumuturi în valoare totală de peste 5,6 miliarde EUR, pentru mai mult de 350 de operațiuni, poziționându-se ca un garant major european al IMM-urilor și ca un garant de prim rang al microfinanțărilor.

 

Despre grupul ProCredit

ProCredit Holding AG & Co. KGaA, cu sediul în Frankfurt am Main, Germania, este compania-mamă a grupului global de bănci ProCredit, care operează în ţările in curs de dezvoltare şi cele cu economie in tranziţie precum şi în Germania. La data de 30 noiembrie 2015, activele totale ale grupului au ajuns la 6.1 miliarde Eur. Portofoliul de credite curent a înregistrat 4.6 miliarde Eur, iar cel de depozite 4.1 miliarde Eur. Capitalul iniţial al grupului a atins cifra de 612 de milioane Euro. ProCredit Holding AG & Co. KGaA reprezintă un “parteneriat public-privat” , acţionarii principali fiind în acelaşi timp investorii strategici IPC şi ProCredit Staff Invest (instrumentul de investiţii pentru angajaţii ProCredit), Dutch DOEN Foundation, KfW şi IFC (Grupul băncii mondiale). Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să accesaţi: www.procredit-holding.com.

 

Despre Orizont 2020 

Programul Uniunii Europene de finanțare a cercetării și inovării Orizont 2020 a fost lansat la 1 ianuarie 2014. Pe parcursul a șapte ani, se vor investi 80 de miliarde EUR în proiecte de cercetare și inovare pentru a sprijini competitivitatea economică a Europei și pentru a extinde frontierele cunoașterii umane. Bugetul UE pentru cercetare finanțează în principal activități axate pe îmbunătățirea vieții cotidiene în domenii precum sănătatea, mediul, transporturile, alimentele și energia. Parteneriatele de cercetare cu industria farmaceutică, aerospațială, a autovehiculelor și electronică încurajează, la rândul lor, investițiile din sectorul privat în sprijinul creșterii viitoare și al creării de locuri de muncă care necesită înaltă calificare. "InnovFin – finanțare UE pentru inovatori", o nouă generație de instrumente financiare ale UE și de servicii de consultanță, dezvoltate în cadrul programului Orizont 2020 pentru a ajuta întreprinderile inovatoare să obțină mai ușor finanțare. Se preconizează că "InnovFin – finanțare UE pentru inovatori " va sprijini investiții finale în cercetări şi inovare în valoare de până la 48 de miliarde EUR.