ProCredit Bank

ProCredit Bank

0800 000 10 Contact Centru

+373 22 27 07 07 pentru apeluri internaționale

 

 

ProCredit Bank continue să se dezvolte, majorându-și capitalul social

De la fondarea sa, ProCredit Bank Moldova a avut o vizunie şi un model de afaceri bazate pe principii bancare responsabile. 

Banca a susţinut în continuu dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii din Moldova, pentru că aceste afaceri stau la baza economiei naţionale, asigurând o creştere stabilă a acesteia.

ProCredit Bank demonstrează o evoluție dinamică chiar şi într-un mediu economic plin de provocări. Banca are o structură transparentă de acționari, având 100% capital străin. Acţionari principali ai băncii sunt ProCredit Holding, Banca de dezvoltare KfW, ambele cu sediu în Frankfurt pe Main, Germania, şi DOEN Foundation din Olanda. Toate aceste instituţii au o experienţă de peste 25 de ani în activitatea bancară responsabilă, în oferirea finanţării şi serviciilor de consultanţă instituţiilor financiare în ţările în curs de dezvoltare şi economii în tranziție. Această istorie și experiență au dus la prezenţa pe termen lung a ProCredit Bank în 20 de ţări în curs de dezvoltare de pe glob, precum şi la deschiderea unei bănci ProCredit Bank în Germania. Pentru a ține pasul cu activitatea dinamică de dezvoltare a băncii, acționarii ProCredit Bank, care contribuie enorm la dezvoltarea instituţiei încă de la fondarea băncii din decembrie 2007, au majorat capitalul social al băncii.

Acţionarii au decis să majoreze capitalul social pentru a susţine creşterea şi dezvoltarea băncii. Acţiunile au fost subscrise de banca de dezvoltare KfW, demonstrând astfel încredere în viitorul Moldovei. KfW susţine investiţiile în sectorul real – în sfera producerii şi agriculturii – așa cum acest sector este focarul principal al economiei naţionale. KfW a majorat capitalul băncii cu 17 milioane Lei, susţinând în continuare producătorii locali. Decizia băncii de dezvoltare KfW de a majora capitalul social al ProCredit Bank marchează încrederea acordată ProCredit Bank şi confirmă faptul că acţionarii bănci sunt dispuşi să investească în continuare în Moldova prin intermediul ProCredit Bank. Acţionarii au certitudinea că aceste investiţii vor avea un impact pe termen lung în dezvoltarea sectorului real și crearea locurilor de muncă pentru producătorii locali, aici în țara lor natală.

KfW este o bancă de dezvoltare, ce aparține guvernului; 80% din capital aparţin Republicii Federale Germania şi 20% - landurilor federale germane. KfW este banca de dezvoltare lider în Germania şi una din cele mai mari instituţii financiare din Europa. 14.1% din capitalul total al ProCredit Bank Moldova aparține băncii de dezvoltare KfW.

 

 

Banca germană ProCredit Bank. Banca pe care puteţi conta.

*****

ProCredit Bank este o bancă cu 100% capital străin, cu acţionari exclusiv din Germania şi Olanda: ProCredit Holding, Germania (82,05%), KfW, Germania (14,1%) şi DOEN Foundation, Olanda (3,81%). Banca face parte din grupul financiar internaţional ProCredit, care îşi desfăşoară activitatea în 21 de ţări ale lumii în Europa de Est, America Latină precum şi în Germania.

ProCredit Bank este o bancă stabilă, orientată spre dezvoltarea pe termen lung a întreprinderilor mici şi mijlocii. Noi tindem să contribuim la dezvoltarea acestor întreprinderi, investind timp pentru a înţelege cu adevărat necesităţile lor, oferindu-le servicii bancare ajustate la specificul afacerii fiecărui client în parte.

ProCredit Bank oferă o gamă largă de servicii bancare simple şi accesibile. Noi credem că economiile reprezintă garanţia unui viitor stabil. Din acest motiv banca atrage o atenţie deosebită educării şi dezvoltării culturii economisirilor în rândul clienţilor.

ProCredit Bank tinde să stabilească standarde incontestabile cu privire la calitatea serviciilor oferite clienţilor săi în mod transparent şi onest, contribuind astfel la creşterea încrederii populaţiei faţă de activitatea băncilor.

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa Specialistului Relaţii Publice, Eliza Frunză. Telefon: 022-836-431, e-mail: e.frunza@procreditbank.md

© ProCredit Bank, 23 aprilie 2014. Toate drepturile rezervate.