ProCredit Bank a majorat capitalul social

Prin emiterea unui număr de 43 117 de acţiuni ordinare cu valoarea nominală de 1 000 lei per acţiune, B.C. „ProCredit Bank” S.A. şi-a majorat capitalul social cu 43 117 000 lei. Acţiunile emise au fost subscrise de către acţionarul principal al băncii – ProCredit Holding (Germania). Această majorare de capital reflectă nivelul de încredere din partea acţionarului nostru majoritar şi evidenţiază stabilitatea băncii pentru clienţii şi partenerii săi.  
 
ProCredit Bank oferă o gamă largă de servicii bancare la cele mai înalte standarde. De la fondarea băncii în decembrie 2007, fiind o bancă orientată spre dezvoltare, ProCredit Bank Moldova s-a concentrat spre oferirea unei deserviri de calitate superioară şi construirea unor parteneriate de lungă durată cu întreprinderile mici şi mijlocii, aşa cum aceste afaceri au o contribuţie vitală la dezvoltarea economică a ţării. Banca de asemenea acordă prioritate cultivării şi formării unei culturi a economisirii în rândul clienţilor persoane fizice, precum şi stabilirii unor parteneriate de lungă durată cu ei. ProCredit Bank are o structură transparentă de acţionari, compusă exclusiv din companii din Germania şi Olanda, care au peste 25 de ani de experienţă în desfăşurarea activităţii bancare în mod responsabil.
 
Sursele acumulate în urma emisiunii suplimentare de acţiuni vor fi direcţionate la majorarea resurselor băncii, necesare pentru implementarea strategiei de dezvoltare a business-ului mic şi mijlociu, pentru dezvoltarea proiectelor de eficienţă energetică, precum şi a activităţilor de training pentru personalul băncii.
 
ProCredit Bank. Împreună. Zi de zi.
 
* * * * *
ProCredit Bank este o bancă internaţională cu 100% capital străin, cu acţionari exclusiv din Germania şi Olanda: ProCredit Holding, Germania (82,89%), KfW, Germania (12,3%) şi DOEN Foundation, Olanda (4,81%). Banca face parte din grupul financiar internaţional ProCredit, care îşi desfăşoară activitatea în 21 de ţări ale lumii, pe 2 continente: Europa de Est si America Latină.
 
ProCredit Bank este o bancă stabilă, orientată spre dezvoltarea pe termen lung a întreprinderilor mici şi mijlocii. Noi tindem să contribuim la dezvoltarea acestor întreprinderi, investind timp pentru a înţelege cu adevărat necesităţile lor, oferindu-le produse bancare ajustate la specificul afacerii fiecărui client în parte.
 
ProCredit Bank este o bancă sigură, ce oferă o gamă largă de servicii şi produse bancare simple şi accesibile. Banca atrage o atenţie deosebită educării şi dezvoltării culturii economisirilor, aşa cum economisirile reprezintă garanţia unui viitor stabil şi prosper.   
 
ProCredit Bank tinde să stabilească standarde incontestabile cu privire la calitatea serviciilor oferite clienţilor săi în mod transparent şi onest, contribuind astfel la creşterea încrederii populaţiei faţă de activitatea băncilor.
 
Pentru informaţii suplimentare dvs. vă puteţi adresa Specialistului Relaţii Publice, Eliza Frunză. Telefon: 022-836-431, e-mail: e.frunza@procreditbank.md.
 
© ProCredit Bank, 18 octombrie 2012. Toate drepturile rezervate.