ProCredit Bank sprijină investiţiile în eficienţă energetică

O investiţie sigură este o investiţie făcută cu multă eficienţă şi responsabilitate.
ProCredit Bank şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) au semnat un acord de finanţare în cadrul liniei de credit MoSEFF 2, pentru proiecte de eficienţa energetică. Prin intermediul acestei linii de credit antreprenorii mici şi mijlocii au posibilitatea de a efectua investiţii în eficienţă energetică şi/sau surse regenerabile de energie, asigurând o dezvoltare durabilă şi rentabilă propriei afaceri. 
 
Eficienţa energetică este un concept care grupează metodele şi mijloacele de reducere a cheltuielilor pentru energie electrică, combustibili, asigurând un climat de muncă sănătos şi viabil. Orice întreprinzător, care îşi dezvoltă activitatea în domeniul industrial, agricol, servicii, transport, alimentaţie publică sau viticultură şi este eligibil, este invitat să aplice pentru dezvoltarea proiectelor de eficienţă energetică, depunând o cerere în orice filială ProCredit Bank. Orice proiect eligibil este supus unui audit tehnic gratuit, care este realizat de o echipă de experţi tehnici internaţionali şi locali, care stabilesc situaţia reală a proiectului. În funcţie de rezultatele auditului tehnic, banca determină valoarea împrumutului. Creditele pentru finanţarea proiectelor de eficienţă energetică şi energie regenerabilă pornesc de la câteva mii de euro. Termenul şi rata procentuală a împrumutului se stabilesc în funcţie de tipul şi durata de viaţă a proiectului.
 
Fiecare împrumut are o componentă de grant de la 5% până la 20% din valoarea totală a proiectului, în funcţie de tehnologia utilizată şi cantitatea redusă de energie şi CO2 emise. Valoarea grantului este calculată de echipa de experţi tehnici şi oferită ulterior de BERD.  
 
Dezvoltarea afacerilor mici şi mijlocii în mod responsabil faţă de mediul înconjurător, a fost mereu unul dintre obiective-cheie ale grupului ProCredit.
,,În cadrul grupului nostru, noi nu doar manifestăm un comportament responsabil faţă mediu, dar şi oferim servicii bancare sub marca ECO. ProCredit Bank Kosovo, Serbia, Albania,Ucraina, Georgia sunt doar câteva din ţările care dezvoltă servicii pentru eficienţă energetică şi energie regenerabilă. ProCredit Bank Moldova se alătură la aceste ţări, împărtăşind experienţa grupului pe piaţa locală şi dezvoltând ECO servicii pentru clienţii noştri business. Suntem convinşi că experienţa noastră, împreună cu asistenţa tehnică oferită de compania germană Fichtner, reprezintă o platformă avantajoasă de dezvoltare pentru clienţii business. Iar noi exact aceasta ne dorim - facilităţi avantajoase şi sigure de dezvoltare pentru clienţii noştri”, menţionează Eugenia Gashikulina, Adjunct al  Preşedintelui Comitetului de Conducere al băncii.
 
ProCredit Bank. Împreună. Zi de zi.
 
****
ProCredit Bank este o bancă internaţională cu 100% capital străin, cu acţionari exclusiv din Germania şi Olanda: ProCredit Holding, Germania (82,89%), KfW, Germania (12,3%) şi DOEN Foundation, Olanda (4,81%). Banca face parte din grupul financiar internaţional ProCredit, care îşi desfăşoară activitatea în 21 de ţări ale lumii, pe 2 continente: Europa de Est si America Latină.
 
ProCredit Bank este o bancă stabilă, orientată spre dezvoltarea pe termen lung a întreprinderilor mici şi mijlocii. Noi tindem să contribuim la dezvoltarea acestor întreprinderi, investind timp pentru a înţelege cu adevărat necesităţile lor, oferindu-le produse bancare ajustate la specificul afacerii fiecărui client în parte.
 
ProCredit Bank este o bancă sigură, ce oferă o gamă largă de servicii şi produse bancare simple şi accesibile. Banca atrage o atenţie deosebită educării şi dezvoltării culturii economisirilor, aşa cum economisirile reprezintă garanţia unui viitor stabil şi prosper.   
 
ProCredit Bank tinde să stabilească standarde incontestabile cu privire la calitatea produselor şi serviciilor oferite clienţilor săi în mod transparent şi onest, contribuind astfel la creşterea încrederii populaţiei faţă de activitatea băncilor.
 
Pentru informaţii suplimentare dvs. vă puteţi adresa Specialistului Relaţii Publice, Eliza Frunză. Telefon: 836-431, e-mail: e.frunza@procreditbank.md.
 
© ProCredit Bank, 22 iunie 2012. Toate drepturile sunt protejate.