ProCredit Bank

ProCredit Bank

0800 000 10 Contact Centru

+373 22 27 07 07 pentru apeluri internaționale

 

 

ProCredit Bank se alăture la acţiunea ecologică Ora Planetei

Ora Planetei reprezintă o acţiune voluntară de deconectarea rezonabilă a aparatelor şi corpurilor de iluminat de la resursele de energie electrică timp de 60 de minute, manifestându-ne astfel atitudinea responsabilă faţă de prevenirea fenomenul încălzirii globale şi a consumului iresponsabil de resurse. Astfel, sâmbătă, 26 martie 2011, sute de oameni din întreaga lume, inclusiv şi din Republica Moldova, se vor alătura la iniţiativa sus-menţionată.

Fiind o bancă social responsabilă faţă de mediul în care activează, ProCredit Bank se alăture la acţiunea Ora Planetei, lansând un apel către partenerii, clienţii, precum şi proprii angajaţi să deconecteze de la sursa de energie toate aparatele de uz casnic, timp de o oră, sâmbătă, 26 martie, cu începere de la 20:30, solidarizându-ne astfel cu mii de oameni din întreaga lume.

Acţiunea Ora Planetei, iniţiată în 2007 de World Wildlife Fund (WWF) în Sidney (Australia) armonizează perfect cu standardele privind impactul activităţii de creditare a băncii asupra mediului, contribuind în cele din urmă la ridicarea nivelului de conştientizare asupra problemelor de mediu în rândul clienţilor, motiv pentru care ProCredit Bank a decis să se solidarizeze cu milioanele de persoane din întreaga lume, care pledează pentru un mediu mai curat.
 

Printr-un mic efort comun, vom contribui la salvarea planetei.

 
ProCredit Bank. Pentru că îi pasă de familia şi afacerea dvs.

* * * * *
B.C. „ProCredit Bank” S.A. face parte din grupul de bănci ProCredit, prezent în 21 de ţări în Europa de Est, America Latină. Este o bancă internaţională cu 100% capital străin, acţionarii băncii sunt: ProCredit Holding AG, Germania (84,1652%), KfW, Germania (9,5628%) şi DOEN Foundation, Olanda (6,2719%).

ProCredit Bank este o instituţie financiară stabilă şi demnă de încredere, scopul băncii este de a construi relaţii de parteneriat şi de durată cu clienţii săi, bazate pe încredere reciprocă. ProCredit Bank se poziţionează pe piaţa financiară ca fiind „banca din vecinătate”, o bancă social responsabilă, care oferă o gamă largă de servicii şi produse bancare simple şi accesibile la condiţii avantajoase pentru oamenii, care trăiesc şi lucrează în comunitate.

B.C. „ProCredit Bank” S.A. tinde să stabilească standarde noi cu privire la calitatea deservirii clienţilor şi o etică incontestabila a relaţiilor de afaceri, prin oferirea serviciilor financiare în condiţii echitabile, contribuind astfel la creşterea încrederii populaţiei faţă de activitatea băncilor.

Pentru informaţii suplimentare Dvs. vă puteţi adresa specialistului Relaţii Publice, Eliza Frunză. Telefon: 836-431, e-mail: e.frunza@procreditbank.md.

© ProCredit Bank, 25 martie 2011. Toate drepturile sunt protejate.