ProCredit Bank

ProCredit Bank

0800 000 10 Contact Centru

+373 22 27 07 07 pentru apeluri internaționale

 

 

ProCredit Bank din Moldova a obţinut un credit în valoare de 5 mil. dolari SUA, în valută locală

BERD majorează disponibilitatea finanţării în valută locală a întreprinderilor private din Moldova, prin intermediul unui credit sintetic echivalentul a 5 milioane dolari SUA, acordat în lei moldoveneşti băncii ProCredit Bank pentru finanţarea întreprinderilor foarte mici, mici şi mijlocii.

ProCredit Bank este succesorul companiei financiare ProCredit din Moldova, una din instituţiile de frunte din ţară, care oferă credite întreprinderilor mici. Banca dispune de o acoperire geografică, cu o vastă reţea de 23 de reprezentanţe din întreaga ţară.

Accesul la finanţarea pe termen lung rămâne a fi restrâns în Moldova, un obstacol fiind termenul mic la depozitele clienţilor. Tranzacţia cu BERD va permite ProCredit Bank să-şi diversifice baza de finanţare şi să extindă portofoliul de credite acordate întreprinderilor foarte mici, mici şi mijlocii, pentru a satisface cererea sporită care vine din partea întreprinderilor mici, în special în valută locală, pentru finanţarea pe termen lung.

În conformitate cu structura creditelor sintetice, BERD acordă creditul în dolari SUA, în timp ce datoria ProCredit Bank este de a întoarce valoarea fondurilor oferite în lei.

Proiectul va oferi o susţinere esenţială în formă de finanţare întreprinderilor foarte mici, mici şi mijlocii, reducând riscul faţă de rata de schimb valutar pentru bancă şi întreprinderi, consolidând sectorul bancar al ţării.

“BERD s-a angajat să susţină dezvoltarea sectorului privat din Moldova. În conformitate cu această prioritate, creditul respectiv va oferi întreprinderilor mici din Moldova, atât din zona rurală, cât şi cea urbană, acces la finanţare pe termen lung, asigurând astfel un control mai bun asupra riscurilor ratei de schimb valutar şi celor creditare, atât pentru ProCredit Bank cât şi pentru clienţii săi,” a comunicat Nick Tesseyman, Director Executiv BERD pentru Instituţii Financiare.

Asmus Rotne, Preşedintele Comitetului de Conducere al ProCredit Bank a spus: ,, Suntem bucuroşi să primim acest împrumut din partea Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare. Misiunea strategică a ProCredit Bank din Moldova este de a susţine întreprinzătorii locali şi, în general, dezvoltarea economiei ţării. Deoarece tindem să satisfacem necesităţile clienţilor noştri în cel mai bun mod, oferind servicii excelente, creditul sintetic din partea BERD ne va ajuta să oferim sectorului întreprinderilor mici din Moldova finanţare pe termen lung în valută locală. Clienţii vor beneficia de câteva avantaje, care va spori dezvoltarea afacerii lor – grafic convenabil de rambursare a împrumutului pe termen lung, fără a fi expuşi riscului ratei de schimb valutar.”

Proiectul respectiv reprezintă al doilea credit BERD destinat finanţării întreprinderilor foarte mici, mici şi mijlocii, acordat ProCredit Bank din Moldova în conformitate cu proiectul Moldova Microlending Framework, valoarea căruia constituie 25 milioane dolari SUA. În decembrie 2009, ProCredit Bank din Moldova a primit un credit în mărime de 10 milioane dolari SUA din partea BERD şi EFSE, un fond de investiţii în microfinanţare, ce activează în Europa de Sud-Est, pentru finanţarea pe termen lung al întreprinderilor foarte mici şi mici.

De la începutul activităţii sale în Republica Moldova, BERD a acordat peste 460 milioane EUR diferitor sectoare ale economiei, punând la dispoziţie investiţii suplimentare depăşind suma de 320 milioane EUR.

****

BERD este deţinută de 61 de ţări şi două instituţii interguvernamentale; susţine dezvoltarea economiilor de piaţă şi a democraţiei în ţările începând cu Europa Centrală până în Asia Centrală. www.ebrd.com

B.C. „ProCredit Bank” S.A. face parte din grupul de bănci ProCredit, prezent în 21 de ţări în Europa de Est si America Latină. Este o bancă internaţională cu 100% capital străin, acţionarii băncii fiind: ProCredit Holding AG, Germania (84,1652%), KfW, Germania (9,5628%) şi DOEN Foundation, Olanda (6,2719%).