ProCredit Bank

ProCredit Bank

0800 000 10 Contact Centru

+373 22 27 07 07 pentru apeluri internaționale

 

 

ProCredit Bank informează opinia publică despre mărirea capitalului social

B.C. „ProCredit Bank” S.A. informează publicul despre operarea măririi de capital prin plasarea de acţiuni din emisiunea suplimentară. Astfel, banca a emis spre plasare 50 000 acţiuni ordinare cu valoarea nominală de 1 000 MDL per acţiune. Acţiunile emise au fost subscrise de către acţionarii băncii – ProCredit Holding (Germania) şi DOEN Foundation (Olanda). La finele emisiunii suplimentare capitalul social al băncii constituie 247 133 000 MDL.

La data de 25 noiembrie, anul curent, Consiliul de Administraţie al B.C. „ProCredit Bank” S.A. a aprobat darea de seamă, privind rezultatele emisiunii suplimentare de acţiuni a băncii şi a calificat emisiunea suplimentară de acţiuni drept efectuată.

Sursele acumulate în urma emisiunii suplimentare de acţiuni vor fi direcţionate la majorarea resurselor băncii, necesare pentru implementarea continuă a strategiei de dezvoltare şi susţinere a întreprinderilor foarte mici, mici şi mijlocii, care reprezintă forţa motrică a unei economii stabile şi durabile, creând în cele din urmă noi de locuri de muncă pentru locuitorii ţării.

ProCredit Bank. Banca pentru tine, banca pentru fiecare.

* * * * *
B.C. „ProCredit Bank” S.A. face parte din grupul de bănci ProCredit, prezent în 22 de ţări în Europa de Est, America Latină. Este o bancă internaţională cu 100% capital străin, acţionarii băncii sunt: ProCredit Holding AG, Germania (81,9244%), KfW Germania (11,9883%) şi DOEN Foundation, Olanda (6,0873%).

ProCredit Bank este o instituţie financiară stabilă şi demnă de încredere, scopul băncii este de a construi relaţii de parteneriat şi de durată cu clienţii săi, bazate pe încredere reciprocă. ProCredit Bank se poziţionează pe piaţa financiară ca fiind „banca din vecinătate”, o bancă social responsabilă, care oferă o gamă largă de servicii şi produse bancare simple şi accesibile la condiţii avantajoase pentru oamenii, care trăiesc şi lucrează în comunitate.

B.C. „ProCredit Bank” S.A. tinde să stabilească standarde noi cu privire la calitatea deservirii clienţilor şi o etică incontestabila a relaţiilor de afaceri, prin oferirea serviciilor financiare în condiţii echitabile, contribuind astfel la creşterea încrederii populaţiei faţă de activitatea băncilor.

Pentru informaţii suplimentare Dvs. vă puteţi adresa specialistului Relaţii Publice, Eliza Frunză. Telefon: 836-431, e-mail: e.frunza@procreditbank.md
 

© ProCredit Bank, 10 decembrie 2010. Toate drepturile sunt protejate.