ProCredit Bank

ProCredit Bank

0800 000 10 Contact Centru

+373 22 27 07 07 pentru apeluri internaționale

 

 

ProCredit Bank marchează Ziua Internaţională a Economisirilor

 

În condiţiile economice actuale, economisirile reprezintă un garant al stabilităţii şi siguranţei în viitor. „Economiseste astăzi pentru viitorul sigur de mâine” este mesajul pe care-l transmite Ascoţia Băncilor din Moldova împreună cu comunitatea bancară din Republica Moldova cu ocazia Zilei Economisirilor care pentru prima dată va fi marcată în Moldova la 31 octombrie anul curent.

Ziua Economisirilor este marcătă în mai multe ţări ale lumii la 31 octombrie. Ideea de bază a zilei date constă în faptul că majoritatea insituţiilor bancare activează în regim normal, pentru ca oamenii să poată depună la bancă economiile făcute de ei.

Marcarea Zilei Economisirilor in Moldova are drept scop informarea opiniei publice despre importanţa educării unei culturi de economisire, precum şi despre impactul economisirilor asupra viitorului stabil al cetăţenilor. Pentru a atrage atenţia oamenilor asupra acestei zile a fost elaborat un logotip comun de către toţi participanţii iniţiativei dedicat Zilei Economisirilor, ce urmează a fi utilizat în toate materialele informative ale băncilor.

În activitatea sa, ProCredit Bank acordă o atenţie deosebită culturii economisirilor, oferind clienţilor săi un spectru larg de produse de economisire, fapt pentru care Banca s-a alăturat, fără ezitare, la nobila iniţiativă. Cu acest prilej, duminică, 31 octombrie, ProCredit Bank va organiza mai multe activităţi de informare a oamenilor despre rolul şi locul pe care îl ocupă economisirile în viaţa cotidiană. Astfel, ProCredit Bank aduce la cunoştinţă că duminică, 31 octombrie, toate reprezentanţele băncii îşi vor deschide larg uşile între orele 10.00 – 13.00 pentru a oferi posibilitatea tuturor locuitorilor de a depune la bancă economisirile făcute.

ProCredit Bank – banca pentru tine, banca pentru fiecare

* * * * *

B.C. „ProCredit Bank” S.A. face parte din grupul de bănci ProCredit, prezent în 21 de ţări în Europa de Est si America Latină. Este o bancă internaţională cu 100% capital străin, acţionarii băncii sunt: ProCredit Holding AG, Germania (81,9244%), KfW, Germania (11,9883%) şi DOEN Foundation, Olanda (6,0873%).

ProCredit Bank este o instituţie financiară stabilă şi demnă de încredere, scopul băncii este de a construi relaţii de parteneriat şi de durată cu clienţii săi, bazate pe încredere reciprocă. ProCredit Bank se poziţionează pe piaţa financiară ca fiind „banca din vecinătate”, o bancă social responsabilă, care oferă o gamă largă de servicii şi produse bancare simple şi accesibile la condiţii avantajoase pentru oamenii, care trăiesc şi lucrează în comunitate.

B.C. „ProCredit Bank” S.A. tinde să stabilească standarde noi cu privire la calitatea deservirii clienţilor şi o etică incontestabila a relaţiilor de afaceri, prin oferirea serviciilor financiare în condiţii echitabile, contribuind astfel la creşterea încrederii populaţiei faţă de activitatea băncilor.

Pentru informaţii suplimentare dvs. vă puteţi adresa specialistului Relaţii Publice, Eliza Frunză Telefon: 836-431, e-mail: e.frunza@procreditbank.md.

© ProCredit Bank, 29 octombrie 2010. Toate drepturile sunt protejate.