ProCredit Bank

ProCredit Bank

0800 000 10 Contact Centru

+373 22 27 07 07 pentru apeluri internaționale

 

 

ProCredit Bank vine cu soluţii noi pentru dezvoltarea afacerilor mici

În condiţiile în care afacerile mici sunt cele care au nevoie de resurse băneşti pentru completarea mijloacelor circulante, dar şi pentru a înregistra o creştere stabilă şi de perspectivă, ProCredit Bank oferă un produs nou de creditare destinat întreprinderilor mici, antrenate în sfera comerţului şi agriculturii. Comparativ cu alte produse şi servicii bancare, noul produs oferă antreprenorilor mici posibilitatea de a achita dobânda şi capitalul de credit la sfârşitul perioadei, şi nu în fiecare lună. Totodată, acesta are o rată procentuală avantajoasă şi accesibilă.

Creditul este oferit pe termen de până la 12 luni, în sumă de 50 000 – 100 000 lei /5 000 – 10 000 dolari SUA.

Modul de achitare se stabileste in felul urmator:
Comerţ:
Rambursarea împrumutului are loc la sfârşitul termenului, prin achitarea în întregime a dobânzii şi capitalului acumulat.
Perioada: 6 luni

Agricultură:
Rambursarea împrumutului are loc prin achitarea dobânzii acumulate o dată la 6 luni, iar plata capitalului are loc la finisarea termenului.
Perioada: 12 luni

ProCredit Bank este banca pentru afacerea Dvs, care acordă o atenţie deosebită susţinerii întreprinderilor mici şi mijlocii, deoarece acestea pot produce un salt în economia ţării, contribuind, totodată, la dezvoltarea continuă şi stabilă a acesteia. Astfel, noul produs de creditare vine să diversifice nevoile de dezvolatare al întreprinderilor mici, oferindu-le posibilitatea de creştere şi extindere în continuare.

ProCredit Bank. Banca pentru tine, banca pentru fiecare.

 

* * * * *

B.C. „ProCredit Bank” S.A. face parte din grupul de bănci ProCredit, prezent în 21 de ţări în Europa de Est si America Latină. Este o bancă internaţională cu 100% capital străin, acţionarii băncii sunt: ProCredit Holding AG, Germania (81,9244%), KfW, Germania (11,9883%) şi DOEN Foundation, Olanda (6,0873%).

ProCredit Bank este o instituţie financiară stabilă şi demnă de încredere, scopul băncii este de a construi relaţii de parteneriat şi de durată cu clienţii săi, bazate pe încredere reciprocă. ProCredit Bank se poziţionează pe piaţa financiară ca fiind „banca din vecinătate”, o bancă social responsabilă, care oferă o gamă largă de servicii şi produse bancare simple şi accesibile la condiţii avantajoase pentru oamenii, care trăiesc şi lucrează în comunitate.

B.C. „ProCredit Bank” S.A. tinde să stabilească standarde noi cu privire la calitatea deservirii clienţilor şi o etică incontestabila a relaţiilor de afaceri, prin oferirea serviciilor financiare în condiţii echitabile, contribuind astfel la creşterea încrederii populaţiei faţă de activitatea băncilor.

Pentru informaţii suplimentare Dvs. vă puteţi adresa specialistului Relaţii Publice, Eliza Frunză. Telefon: 836-431, e-mail: e.frunza@procreditbank.md

© ProCredit Bank, 30 septembrie 2010. Toate drepturile sunt protejate.