Cerințele noi la efectuarea plăților în valuta straină

Stimați clienți,

Vă aducem la cunoștință, că începând cu 08.12.2017 la efectuarea plăților în valută străină în baza la mai multe documente confirmative, în destinația plății este obligatoriu să indicați suma plății separat din fiecare document confirmativ prezentat. Exemplu: "Plata în avans pentru produse alimentare, conform invoice nr. 25 din 01.02.2017 – 1 200 EUR și invoice nr. 13 din 15.03.2017 – 1 000 EUR." Această cerință se datorează faptului că, în conformitate cu legislaţia privind reglementarea valutară, Banca este obligată să ducă evidența plăților efectuate în valută străină, pentru fiecare document confirmativ separat.

Cu respect,

echipa ProCredit Bank