ProCredit Bank

ProCredit Bank

0800 000 10 Contact Centru

+373 22 27 07 07 pentru apeluri internaționale

 

 

ProCredit Bank newsletter

Modificări în Lista de prețuri pentru Clienții Busines şi Persoane Fizice

Stimați clienți,

Vă informăm că din 5 iulie 2018 se modifică lista de prețuri pentru Clienții Busines şi Persoane Fizice:

Национальный банк Молдовы разработал опросник о способах оплаты

Национальный банк Молдовы разработал опросник для определения уровня использования альтернативных способов оплаты, таких как: автоматизированные системы дистанционного банковского обслуживания, платежная карточка, платежный счет и т.д. Таким образом, НБМ намерен идентифицировать нужды пользователей, а также причины, препятствующие использованию безналичных платежных систем.

Banca Națională lansează un chestionar despre metodele de plată

Banca Națională a Moldovei a elaborat un chestionar pentru a determina nivelul de utilizare a metodelor alternative de plată, cum ar fi: sistemele automatizate de deservire bancară la distanță, cardul de plată, contul de plăți ș.a. Astfel, BNM își propune să identifice necesitățile utilizatorilor, precum și cauzele ce îi împiedică să recurgă la sistemele de plată fără numerar.

New price list for loan services for Business Clients

Dear Clients, 

We would like to inform you that a new price list for loan services will become effective as of July, 15th 2018

The main changes relate to the adjustment of the reference rates, that will be: 

-  EURIBOR 6M – (-0.2690 %)

Изменения процентных ставок по кредитным услугам для Бизнес клиентов

Уважаемые клиенты,

Сообщаем Вам, что начиная с 15 июля 2018 в силу вступают изменения в тарифах по кредитным услугам для Бизнес клиентов. 

Основные изменения касаются базовых процентных ставок: 

-  EURIBOR 6M – (-0.2690 %)

-  LIBOR 6M – 2.4738 %

Modificări în Lista de prețuri la credite pentru Clienți Business

Stimaţi clienţi,

Vă aducem la cunoştință că din 15 iulie 2018 întră în vigoare modificari în Lista de prețuri la credite pentru Clienti Business.

Modificările principale se referă la ajustarea ratelor de referință, care vor constitui:

-  EURIBOR 6M – (-0.2690 %)

Changes in working schedule for Branch no.3 Chișinău

 

Dear clients,
As from 18th of June 2018, ProCredit Bank is introducing a new working schedule in Chisinau Branch No. 3, located at Chişinău, bd. Dacia 24/2, as follows:

 

 09.00 – 17.00    

Изменение графика работы Филиал № 3 Кишинев

Уважаемые клиенты,

Начиная с 18 июня 2018 года, ProCredit Bank вводит новый режим работы Отделения №3 Кишинэу, которое расположенное по адресу Кишинэу, бул. Дачия 24/2:

 

 09.00 – 17.00                

Modificare program de lucru Sucursala nr.3 Chișinău

Stimați clienți,

Începând cu data de 18 Iunie 2018 ProCredit Bank introduce un grafic nou de lucru pentru deservirea clienților în cadrul Sucursalei nr.3 Chișinău, amplasată pe adresa mun. Chișinău, bd. Dacia 24/2, după cum urmează:

 

Перерывы в работе системы ProBanking 9 июня 2018

Уважаемые клиенты,

 

Сообщаем Вам, что 9 июня 2018 в период с 09:00-11:00 система удалённого банковского обслуживания ProBanking будет функционировать с перерывами в связи с проведением профилактических работ, направленных на улучшение работы услуги.

 

Приносим Вам извинения за причинённые неудобства.

Pagini