ProCredit Bank

ProCredit Bank

0800 000 10 Contact Centru

+373 22 27 07 07 pentru apeluri internaționale

 

 

ProCredit Bank newsletter

Modificări în Condițiile Generale de prestare a serviciilor pentru Clienţi Business

Stimați clienți,

Vă informăm că din 18 aprilie 2018 vor fi modificate Condițiile Generale de Prestare a Serviciilor pentru Clienţi Business, după cum urmează:

Changes in the General Terms and Conditions for Business Clients

 

Dear Clients,

We would like to inform you that from 18th of April 2018 the General Terms and Conditions for Business Clients will be changed, as follows:

  • New General Terms and Conditions for Business Clients are available at the following link.

 

ProCredit Holding изъявляет намерение стать единственным акционером КБ «ProCredit Bank» АО

Уважаемые клиенты,

Сообщаем Вам, что 14 марта 2018 г. ProCredit Holding направит добровольное предложение о поглощении акций КБ «ProCredit Bank» АО. Таким образом, «ProCredit Holding» АО выражает намерение приобрести акции двух других акционеров – DOEN Foundation (Нидерланды) и KfW (Германия) и тем самым стать единственным акционером КБ «ProCredit Bank» АО.

ProCredit Holding exprimă intenția să devină acționar unic al B.C. ”ProCredit Bank” S.A.

Stimați clienți,

Ținem sa Vă anunțam că pe 14 Martie 2018, ProCredit Holding va lansa oferta de preluare benevolă a acțiunilor B.C. ”ProCredit Bank” S.A., prin acest fapt va exprima intenția de cumpărare a acțiunilor de la ceilalți doi acționari – DOEN Foundation (Olanda) și KfW (Germania), intenționând să devină acționar unic al B.C. ”ProCredit Bank” S.A.

New price list for loan services for Business Clients

Dear Clients, 

We would like to inform you that a new price list for loan services will become effective as of April, 15th 2018

The main changes relate to the adjustment of the reference rates, that will be: 

-  EURIBOR 6M – (-0.2700 %)

Изменения процентных ставок по кредитным услугам для Бизнес клиентов

Уважаемые клиенты,

Сообщаем Вам, что начиная с 15 апреля 2018 в силу вступают изменения в тарифах по кредитным услугам для Бизнес клиентов. 

Основные изменения касаются базовых процентных ставок: 

-  EURIBOR 6M – (-0.2700 %)

-  LIBOR 6M – 2.2238 %

Modificări în Lista de prețuri la credite pentru Clienți Business

Stimaţi clienţi,

Vă aducem la cunoştință că din 15 aprilie 2018 întră în vigoare modificari în Lista de prețuri la credite pentru Clienti Business.

Modificările principale se referă la ajustarea ratelor de referință, care vor constitui:

-  EURIBOR 6M – (-0.2700 %)

Changes in the General Terms and Conditions for Private Clients

Dear Clients,

We would like to inform you that from 30th of April 2018 the General Terms and Conditions for Private Clients will be changed, as follows:

Modificări în Condițiile Generale de prestare a serviciilor pentru Persoane Fizice

Stimați clienți,

Vă informăm că din 30 aprilie 2018 vor fi modificate Condițiile Generale de Prestare a Serviciilor pentru Persoane Fizice, după cum urmează:

Изменения в общих условиях по обслуживанию Физических лиц

Уважаемые клиенты,

Сообщаем Вам, что 30 апреля 2018 вступят в силу изменения в общих условиях по обслуживанию для Физических лиц.

Pagini