ProCredit Bank

ProCredit Bank

0800 000 10 Contact Centru

+373 22 27 07 07 pentru apeluri internaționale

 

 

ProCredit Bank newsletter

Изменения процентных ставок по кредитным услугам для Бизнес клиентов

Уважаемые клиенты,

Сообщаем Вам, что начиная с 15 марта 2018 в силу вступают изменения в тарифах по кредитным услугам для Бизнес клиентов. 

Основные изменения касаются базовых процентных ставок: 

-  EURIBOR 6M – (-0.2790 %)

-  LIBOR 6M – 1.9663 %

Modificări în Lista de prețuri la credite pentru Clienți Business

Stimaţi clienţi,

Vă aducem la cunoştință că din 15 martie 2018 întră în vigoare modificari în Lista de prețuri la credite pentru Clienti Business.

Modificările principale se referă la ajustarea ratelor de referință, care vor constitui:

-  EURIBOR 6M – (-0.2790 %)

New price list for Business and Private Clients

Dear Clients,

 

We would like to inform you that starting with 08th and  12th of January 2018, we will be introducing new price list for Business and Private Clients.

Изменения в тарифах для Бизнес клиентов и Физических лиц

Уважаемые клиенты,

Сообщаем Вам, что c 08 и 12 февраля 2018 меняются тарифы для Бизнес клиентов и Физических лиц:

Modificări în Lista de prețuri pentru Clienții Business și Persoane fizice

Stimați clienți,

Vă informăm că din 08 şi 12 februarie 2018 se modifică lista de prețuri pentru Clienții Business și Persoane Fizice:

Security of the online card transactions

ProCredit Bank recommends that you only make card payments for on-line purchases through merchants that offer the 3D Secure Service.

The 3D Secure Service provides added security for all of the operations you perform using your card. It’s really easy to use this service, simply make sure that you can comply with the following conditions:

Securitatea Plăților online cu Card

B.C. ”ProCredit Bank” S.A. Vă recomandă să efectuați plăți cu cardul în magazinele on line la comercianții care au serviciul 3D Secure.

Serviciul 3D Secure Vă oferă siguranța cardului Dvs. și a operațiunilor executate cu el.

Pentru a putea utiliza cu succes acest serviciu, Vă rugăm să respectați următoarele condiții:

Безопасность карточных операций online

К.Б. «ПроКредит Банк» А.O. pекомендуeт Вам делать карточные платежи в магазинах online тех коммерсантов, у которых есть служба 3D Secure.

Служба 3D Secure обеспечивает безопасность Вашей банковской карты и осуществляемых операций.

Чтобы успешно пользоваться данной услугой, соблюдайте следующие правила:

ProCredit Bank - 10 years of success

 

B.C. ProCredit Bank S.A. received its banking licence on 17 December 2007 under difficult macro-economic circumstances.

ProCredit Bank - 10 ani de succes

 

B.C. ProCredit Bank S.A. a obținut licența bancară la 17 decembrie 2007, în contextul unui climat macro-economic dificil.

Pagini