ProCredit Bank

ProCredit Bank

0800 000 10 Contact Centru

+373 22 27 07 07 pentru apeluri internaționale

 

 

ProCredit Bank newsletter

ProCredit Bank gets closer to customers with E-banking

Being firmly convinced of the fact that very small, small and medium sized enterprises represent the most active elements of the national economy, ProCredit Bank meets their necessities by providing a specially designed service – E-banking. It allows business clients to run different banking operations, without any necessity to go to the bank.

Acum drumul la bancă este mai scurt cu E-banking

Fiind ferm convinşi că întreprinderile foarte mici, mici şi mijlocii reprezintă sectorul cel mai activ din economia ţării, ProCredit Bank vine în întâmpinare cu un serviciu creat special pentru segmentul dat – E-banking. Acesta permite clienţilor business să gestioneze diverse operaţiuni bancare, direct de la birou, fără a fi nevoiţi să se deplaseze la bancă.

ProCredit Bank предлагает новую услугу для физических лиц: систему переводов Быстрая Почта

Чтобы стать еще ближе к своим клиентам и расширить спектр предлагаемых услуг, ProCredit Bank присоединился еще к одной международной системе денежных переводов – Быстрая Почта. Эта система быстрых денежных переводов, посредством которой физические лица, могут отсылать и получать денежные средства в большинство стран СНГ и другие страны, такие как: Молдова, Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Россия, Латвия, Таджикистан, Узбекистан, Украина.

ProCredit Bank oferă un nou serviciu clienţilor persoane fizice: transferul Быстрая Почта

Pentru a fi mai aproape de clienţii săi şi pentru a lărgi spectrul de servicii oferite, ProCredit Bank a aderat la un nou sistem internaţional de transferuri băneşti – Быстрая Почта. Este un sistem rapid de transferuri băneşti destinat persoanelor fizice, prin intermediul căruia se pot transfera bani în majoritatea statelor din CSI, precum şi în alte ţări: Moldova, Azerbaidjan, Armenia, Belarus, Kazahstan, Georgia, Kyrgyzstan, Rusia, Letonia, Tadjikistan, Uzbekistan, Ucraina.

ProCredit Bank răspuns

Bună ziua,
Mai multe detalii despre posturile vacante şi posibilităţile de angajare în cadrul ProCredit Bank puteţi găsi la următoarea adresă http://www.procreditbank.md/post .
 

Vă mulţumim şi vă dorim succese.

Cu respect,
ProCredit Bank

 

ProCredit Bank informs public opinion about increase of share capital

 

C.B. „ProCredit Bank” S.A. informs public opinion about the increase of share capital, executed by means of additional share issuance. Thus, the bank issued for placement 50 000 common shares with the par value of one share 1 000 MDL. The issued shares were subscribed by shareholders of the bank – ProCredit Holding (Germany) and DOEN Foundation (The Netherlands). The share capital of the bank shall constitute 247 133 000 MDL at the closure of issuance.

ProCredit Bank сообщает об увеличении уставного капитала

 К.Б. „ProCredit Bank” А.О. информирует общественность об увеличении уставного капитала посредством дополнительной эмиссии акций. Таким образом, банк выпустил 50 000 простых акций, номинальная стоимость которых составляет 1 000 MDL за одну акцию. Выпущенные акции подписаны акционерами банка – ProCredit Holding (Германия) и DOEN Foundation (Голландия). По завершении дополнительной эмиссии уставной капитал банка составит 247 133 000 MDL.

ProCredit Bank informează opinia publică despre mărirea capitalului social

B.C. „ProCredit Bank” S.A. informează publicul despre operarea măririi de capital prin plasarea de acţiuni din emisiunea suplimentară. Astfel, banca a emis spre plasare 50 000 acţiuni ordinare cu valoarea nominală de 1 000 MDL per acţiune. Acţiunile emise au fost subscrise de către acţionarii băncii – ProCredit Holding (Germania) şi DOEN Foundation (Olanda). La finele emisiunii suplimentare capitalul social al băncii constituie 247 133 000 MDL.

EFSE and ProCredit Bank in Moldova sign agreement on synthetic local currency loan

Frankfurt am Main and Chisinau, 7 December 2010 – The European Fund for Southeast Europe (EFSE) is boosting the availability of local currency financing in the Republic of Moldova with a synthetic loan in Moldovan Leu (MDL) worth USD 7 million (equivalent to approximately EUR 5.5 million) to ProCredit Bank in Moldova for on-lending to local very small and small enterprises.

 

Pagini