ProCredit Bank

ProCredit Bank

0800 000 10 Contact Centru

+373 22 27 07 07 pentru apeluri internaționale

 

 

ProCredit Bank newsletter

ProCredit Bank răspuns

Bună ziua Anastasia,

ProCredit Bank răspuns

Stimată doamnă Eugenia,

ProCredit Bank răspuns

Stimate dl. Pralea,

Numărul contului dvs. îl puteţi găsi în contractul încheiat cu banca atunci când aţi deschis contul. Tot în contract veţi găsi şi rechizitele băncii pe care trebuie să le prezentaţi la efectuarea transferului. Sau puteţi afla numărul contului şi rechizitele noastre adresându-vă cu buletinul de identitate la oricare reprezentanţă a băncii, indiferent unde aveţi deschis contul.

Sperăm că informaţia prezentată să fie utilă pentru dvs.

Cu respect,
ProCredit Bank

 

ProCredit Bank răspuns

Добрый день,

Скорее всего, произошла ошибка. Мы, ProCredit Bank в Молдове, не отправляли вам никаких сообщений SMS. Чтобы воспользоваться услугами ProCredit Bank, мы просим вас обратиться к нашим коллегам из вашей страны или в ближайшее представительство ProCredit Bank.

Спасибо.
С уважением,
ProCredit Bank из Молдовы
 

ProCredit Bank joins Earth Hour – the world’s largest environmental action

Earth Hour represents a global volunteer movement encouraging everyone to turn off the lights and home appliances for an hour to show responsible attitude towards global warming and unrestrained use of resources. Thus, on Saturday 26 March 2011 millions of people around the world, including citizens of the Republic of Moldova, will join this action.

ProCredit Bank присоединяется к экологической акции «Час земли»

Час земли – ежегодное международное событие, которое проводится в последнюю субботу марта и призывает всех добровольцев выключить свет и электрические приборы на один час, чтобы стимулировать интерес к проблеме глобального потепления и безответственного использования ресурсов. Таким образом, в субботу, 26 марта 2011, миллионы человек по всему миру, включая жителей Республики Молдова, примут участие в данной акации.

ProCredit Bank se alăture la acţiunea ecologică Ora Planetei

Ora Planetei reprezintă o acţiune voluntară de deconectarea rezonabilă a aparatelor şi corpurilor de iluminat de la resursele de energie electrică timp de 60 de minute, manifestându-ne astfel atitudinea responsabilă faţă de prevenirea fenomenul încălzirii globale şi a consumului iresponsabil de resurse. Astfel, sâmbătă, 26 martie 2011, sute de oameni din întreaga lume, inclusiv şi din Republica Moldova, se vor alătura la iniţiativa sus-menţionată.

ProCredit Bank răspuns

Good afternoon Mr. Михаил,

We think there has been a mistake. We, ProCredit Bank in Moldova did not send you any SMS. For being able to benefit from ProCredit Bank services, we are kindly asking you to address our colleagues from your country or to the closest branch of ProCredit Bank.
Thank you.

Best regards,
ProCredit Bank in Moldova
 

ProCredit Bank răspuns

Уважаемый господин,

Благодарим за интерес, проявленный к ProCredit Bank.
Нашим клиентам мы предлагаем депозиты с фиксированной процентной ставкой, с возможностью получения дивидендов ежемесячно либо в конце срока.
Метод расчета выглядит следующим образом:
Сумма* процентная ставка %*31 (дней в месяце)
365 (дней в году)

ProCredit Bank răspuns

Good afternoon Mrs. Elena,

We think there has been a mistake. We, ProCredit Bank in Moldova did not send you any SMS. For being able to benefit from ProCredit Bank services, we are kindly asking you to address our colleagues from your country or to the closest branch of ProCredit Bank.

Thank you.
Best regards,
ProCredit Bank in Moldova
 

Pagini