ProCredit Bank

ProCredit Bank

0800 000 10 Contact Centru

+373 22 27 07 07 pentru apeluri internaționale

 

 

ProCredit Bank newsletter

ProCredit Bank Moldova is launching the Mobile Banking service

Dear Clients,

We would like to inform you that starting from 20.12.2018 Procredit Bank Moldova is launching the Mobile Banking service.

 

What is Mobile Banking?

ProCredit Bank Moldova запускает услугу Mobile Banking

Уважаемые клиенты,

Сообщаем вам, что, начиная с 20.12.2018 ProCredit Bank Moldova запускает услугу Mobile Banking.

 

Что такое Mobile Banking?

Procredit Bank Moldova lansează serviciul Mobile Banking

Stimați clienți,

Vă aducem la cunoștință că începând cu data de 20.12.2018 ProCredit Bank Moldova lansează serviciul Mobile Banking.

 

Ce este Mobile Banking?

График работы 21 декабря 2018

Уважаемые клиенты,

 

Сообщаем вам, что в пятницу 21 декабря 2018 отделения Банка будут работать по сокращённому графику:

Grafic de lucru 21 decembrie 2018

Stimați clienți,

Vă aducem la cunoștință că vineri, 21 decembrie 2018 Subdiviziunile Băncii vor activa conform unui regim de lucru prescurtat, după cum urmează:

График работы на декабрь 2018 года

Уважаемые клиенты,

Информируем вас, что в декабре будет изменён график работы Банка следующим образом:

 

Programul de lucru pentru luna Decembrie 2018

Stimați clienți,

Vă aducem la cunoștință faptul că în luna Decembrie programul de lucru al Băncii va fi modificat după cum urmează:

 

 Zilele lucrătoare

 08 și 15 Decembrie 2018

New price list for loan services for Business Clients

Dear Clients, 

We would like to inform you that a new price list for loan services will become effective as of January, 15th 2019

The main changes relate to the adjustment of the reference rates, that will be: 

-  EURIBOR 6M – (-0.2510 %)

Изменения процентных ставок по кредитным услугам для Бизнес клиентов

Уважаемые клиенты,

Сообщаем Вам, что начиная с 15 января 2019 в силу вступают изменения в тарифах по кредитным услугам для Бизнес клиентов. 

Основные изменения касаются базовых процентных ставок: 

-  EURIBOR 6M – (-0.2510 %)

-  LIBOR 6M – 2.8946 %

Modificări în Lista de prețuri la credite pentru Clienți Business

Stimaţi clienţi,

Vă aducem la cunoştință că din 15 ianuarie 2019 întră în vigoare modificari în Lista de prețuri la credite pentru Clienti Business.

Modificările principale se referă la ajustarea ratelor de referință, care vor constitui:

-  EURIBOR 6M – (-0.2510 %)

Pagini