ProCredit Bank

ProCredit Bank

0800 000 10 Contact Centru

+373 22 27 07 07 pentru apeluri internaționale

 

 

Convocare a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor B.C. ProCredit Bank S.A.

 În atenția acționarilor B.C. ProCredit Bank S.A.
AVIZ
de convocare a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor B.C. ProCredit Bank S.A.

 

        În conformitate cu prevederile Legii privind societăţile pe acţiuni nr. 1134-XIII din 20.04.1997, în temeiul deciziei Consiliului de Administraţie al Băncii din 18 iulie 2016, pentru data de 05 septembrie 2016 este convocată Adunarea Generală Extraordinara a Acţionarilor B.C. ”ProCredit Bank” S.A.. Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor va fi ținută prin corespondenta (conferința telefonică), ora 10:00 (ora Moldovei).

 

Şedinţa va avea următoarea Ordine de zi:

1. Determinarea cvorumului
2. Alegerea Preşedintelui şi Secretarului Adunării
3. Revizuirea şi aprobarea Ordinii de zi
4. Modificarea și aprobarea componentei nominale a Consiliului de Administratie al Băncii
5. Alegerea noului Presedinte al Consilului de Administratie al Băncii

 

       Despre materialele aferente ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, acţionarii vor fi informaţi adiţional prin transmiterea documentelor relevante la adresa sediului lor. Totodată acţionarii pot lua cunoştinţă de acestea la sediul B.C. „ProCredit Bank” S.A., începând cu 18 august 2016, în zilele de lucru, între orele 09:00 - 18:00.

 

     Lista acţionarilor cu drept de participare la Adunarea Generală a Acționarilor va fi întocmită de către Registratorul Independent „Grupa Financiară” S.A. la situaţia din 10 august 2016.

 

Comitetul de Conducere al B.C. ”ProCredit Bank” S.A.