ProCredit Bank

ProCredit Bank

0800 000 10 Contact Centru

+373 22 27 07 07 pentru apeluri internaționale

 

 

Convocarea a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor BC ProCredit Bank SA

B.C. „ProCredit Bank” S.A. aduce la cunoştinţă acţionarilor că prin decizia Consiliului de Administraţie al Băncii, în baza art. 53 alin (3), lit. a) al Legii privind societăţile pe acţiuni, a adoptat decizia cu privire la convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor, cu prezenţa acestora, care va avea loc la 17 decembrie 2015, la următoarea adresă: MD-2001, bd. Stefan cel Mare si Sfint 65, of. 901, mun. Chisinau, Republica Moldova.

 

Înregistrarea acţionarilor cu drept de participare şi vot se va efectua între orele 11:00 – 11:30.

 

Şedinţa va avea următoarea Ordine de zi:

 

1. Determinarea cvorumului
2. Alegerea Preşedintelui şi Secretarului Adunării
3. Revizuirea şi aprobarea Ordinii de zi
4. Aprobarea modificărilor la Statutul Băncii
5. Aprobarea modificărilor la Codul de Guvernare Corporativă al Băncii

 

De materialele aferente ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, acţionarii vor fi informaţi adiţional prin transmiterea documentelor relevante la adresa sediului lor, totodată acţionarii pot lua cunoştinţă de acestea la sediul Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A., începând cu 23 noiembrie 2015, în zilele de lucru, de la 09:00 până la 18:00.

 

Lista acţionarilor cu drept de participare la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este întocmită de către Registratorul independent „Grupa Financiară” S.A. la situaţia din 23 noiembrie 2015. Înregistrarea participanţilor se va efectua la prezentarea actului de identitate. Reprezentanţii participanţilor vor avea asupra lor şi o procură (în original), perfectată în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.

 

Organul Executiv al
Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.