Calea spre o activitate bancară responsabilă

ProCredit Bank demarează procesul de selecţie a participanţilor următoarei grupe în cadrul programului Young Bankers, care va începe în luna August, 2013.

Programul Young Bankers durează şase luni şi reprezintă un ciclu de cursuri intensive despre elementele cheie a proceselor şi serviciilor băncii, teoria economică şi financiară, matematică şi contabilitate, precum şi traininguri practice în filialele băncii. În cadrul programului participanţii fac cunoştinţă cu filosofia de afaceri ProCredit, valorile etice şi istoria companiei.

După finisarea cu succes a programului, participanţilor le poate fi oferită propunerea de a încheia un contract de muncă cu ProCredit Bank. În cele din urmă aceştia îşi vor putea începe activitatea în una din filialele băncii sau sediul central al băncii.

Profesionişti cu experienţă în diferite domenii, precum şi recent absolvenţi ai universităţilor fără experienţă de muncă, care sunt interesaţi să activeze în cadrul unei bănci responsabile, sunt invitaţi să participe la procesul de selecţie.

“Căutăm persoane care sunt flexibile atât pe durata programului, cât şi după finisarea acestuia; care doresc să înveţe şi să meargă în oficiile ProCredit Bank din diferite localităţi ale ţării, pentru a aplica în practică cunoştinţele acumulate. Dacă sunteţi o persoană onestă şi demnă de încredere, motivată şi determinată să contribuiţi la realizarea obiectivelor băncii, atunci vă invităm să aplicaţi la programul Young Bankers” menţionează Oxana Lavuschina, Şef Departament Resurse Umane.

Pentru a deveni participant la Programul Young Bankers trebuie să parcurgeţi cu succes şapte etape ale procesului de selecţie:

  1. Completarea CV-ului online, pe pagina web a băncii
  2. Scrisoarea de intenţie care se expediază împreună cu CV-ul online pe pagina web a băncii
  3. Conversaţia telefonică
  4. Test (matematică şi logică) 
  5. Discuţie în grup
  6. Interviu individual
  7. Seminar de două săptămâni într-o locaţie din afara capitalei

După finisarea cu succes a tuturor etapelor procesului de selecţie, candidaţii devin participanţi ai programului Young Bankers, care se desfăşoară în Centrul specializat de training situat în or. Chişinău. Frecventarea cursurilor în timpul programului este obligatorie. Metoda de desfăşurare a trainingurilor este caracterizată prin discuţii deschise, urmate de exerciţii practice, proiecte şi activităţi în grup. Pe durata programului ProCredit Bank va acoperi cheltuielile de cazare în Chişinău participanţilor din regiuni. De asemenea, banca va suporta cheltuielile ce ţin de cazare şi transport în/din localităţile unde se desfăşoară training-urile practice.

 

Dacă sunteţi pregătiţi să acceptaţi această provocare şi doriţi eventual să faceţi parte dintr-o bancă internaţională,cu valori etice, ne puteţi expedia CV-ul şi scrisoarea de intenţie şi să participaţi la procesul de selecţie. În caz că aveţi unele întrebări privind programul, vă rugăm să vizitaţi pagina noastră web http://www.procreditbank.md/YBP_RO  sau să ne contactaţi la adresa resurse.umane@procreditbank.md sau la numerele de telefon: 022-83-64-72, 022-83-64-49, 068-355-811.

 

© ProCredit Bank, 25 iunie 2013. Toate drepturile rezervate.