ProCredit Bank

ProCredit Bank

0800 000 10 Contact Centre

+373 22 27 07 07 for international calls

 

 

ProCredit Bank newsletter

Programul de executare a plăților în Euro la data de 30 martie și 02 aprilie 2018

Stimați clienți,

Vă informăm că în legătură cu faptul că zilele de 30 martie și 02 aprilie 2018 sunt zile nelucrătoare în Germania, primirea plăților în Euro va avea loc în regim normal, însă executarea acestora va avea loc în următoarea zi lucrătoare.

Pentru informaţii suplimentare Va rugăm să ne contactaţi la tel: 08 00000 10

Созыв Годового Общего Собрания Акционеров B.C. „ProCredit Bank” S.A.

Вниманию акционеров B.C. „ProCredit Bank” S.A.

В соответствии с положениями Закона об акционерных обществах №1134-XIII от 02.04.1997 г., на основании решения Исполнительного Комитета Банка от 20.03.2018 г., на 25.04.2018 г. созвано Годовое Общее Собрание Акционеров B.C. „ProCredit Bank” S.A.. Форма проведения Собрания – очная.

Convocare a Adunării Generale Anuale a Acționarilor B.C. ”ProCredit Bank” S.A.

În atenția acționarilor B.C. ”ProCredit Bank” S.A.

În conformitate cu prevederile Legii privind societăţile pe acţiuni nr. 1134-XIII din 20.04.1997, în temeiul deciziei Comitetului de Conducere al Băncii din 20.03.2018, pentru data de 25 aprilie 2018 este convocată Adunarea Generală Anuală a Acţionarilor B.C. ”ProCredit Bank” S.A.. Forma de ținere a Adunării - cu prezenţa acționarilor.

Changes in the General Terms and Conditions for Private Clients

 

Dear Clients,

We would like to inform you that from 18th of May 2018 the General Terms and Conditions for Private Clients will be changed, as follows:

Изменения в общих условиях по обслуживанию Физических лиц

Уважаемые клиенты,

Сообщаем Вам, что 18 мая 2018 вступят в силу изменения в общих условиях по обслуживанию для Физических лиц.

Modificări în Condițiile Generale de prestare a serviciilor pentru Persoane Fizice

Stimați clienți,

Vă informăm că din 18 mai 2018 vor fi modificate Condițiile Generale de Prestare a Serviciilor pentru Persoane Fizice, după cum urmează:

Изменения в общих условиях по обслуживанию Бизнес клиентов

 

Уважаемые клиенты,

Сообщаем Вам, что 18 апреля 2018 вступят в силу изменения в общих условиях по обслуживанию для Бизнес клиентов.

  • Новые Общие Банковские условия обслуживания для Бизнес клиентов Вы можете найти, перейдя по ссылке.

 

Modificări în Condițiile Generale de prestare a serviciilor pentru Clienţi Business

Stimați clienți,

Vă informăm că din 18 aprilie 2018 vor fi modificate Condițiile Generale de Prestare a Serviciilor pentru Clienţi Business, după cum urmează:

Changes in the General Terms and Conditions for Business Clients

 

Dear Clients,

We would like to inform you that from 18th of April 2018 the General Terms and Conditions for Business Clients will be changed, as follows:

  • New General Terms and Conditions for Business Clients are available at the following link.

 

ProCredit Holding изъявляет намерение стать единственным акционером КБ «ProCredit Bank» АО

Уважаемые клиенты,

Сообщаем Вам, что 14 марта 2018 г. ProCredit Holding направит добровольное предложение о поглощении акций КБ «ProCredit Bank» АО. Таким образом, «ProCredit Holding» АО выражает намерение приобрести акции двух других акционеров – DOEN Foundation (Нидерланды) и KfW (Германия) и тем самым стать единственным акционером КБ «ProCredit Bank» АО.

Pages