ProCredit Bank

ProCredit Bank

0800 000 10 Contact Centre

+373 22 27 07 07 for international calls

 

 

ProCredit Bank newsletter

New price list for Business Clients

Dear Clients,

We would like to inform you that starting with 23rd of April 2018, we will be introducing new price list for Business Clients.

Изменения в тарифах для Бизнес клиентов

Уважаемые клиенты,

Сообщаем Вам, что c 23 апреля 2018 меняются тарифы для Бизнес клиентов:

Modificări în Lista de prețuri pentru Clienții Business

Stimați clienți,

Vă informăm că din 23 aprilie 2018 se modifică lista de prețuri pentru Clienții Business:

Перерывы в работе системы ProBanking 07 апреля 2018

Уважаемые клиенты,

 

Сообщаем Вам, что 07 апреля 2018 в период с 10:00-13:00, система удалённого банковского обслуживания ProBanking будет функционировать с перерывами в связи с проведением профилактических работ, направленных на улучшение работы услуги.

 

Приносим Вам извинения за причинённые неудобства.

Întreruperi în lucru în ProBanking pe 07 aprilie 2018

Stimați clienți,

 

Schedule of payments execution in EUR on 30/03/2018 and 02/04/2018

Dear clients, 

Please, be informed that 30th of March and 2nd of April 2018 are official non-working days in Germany.
Due to this fact, outgoing payments in foreign currency such as EUR will be accepted in normal mode, but will be executed by the correspondent bank on the next working day.

График исполнения платежей в Евро 30 марта и 02 апреля 2018

Уважаемые клиенты, 

Сообщаем Вам, что 30 марта и 02 апреля 2018 являются выходными днями в Германии. В связи с этим платежи в Евро будут приниматься в нормальном режиме, но будут исполнены банком-корреспондентом на следующий рабочий день.

Дополнительную информацию Вы можете получить по тел: 08 00000 10

Programul de executare a plăților în Euro la data de 30 martie și 02 aprilie 2018

Stimați clienți,

Vă informăm că în legătură cu faptul că zilele de 30 martie și 02 aprilie 2018 sunt zile nelucrătoare în Germania, primirea plăților în Euro va avea loc în regim normal, însă executarea acestora va avea loc în următoarea zi lucrătoare.

Pentru informaţii suplimentare Va rugăm să ne contactaţi la tel: 08 00000 10

Созыв Годового Общего Собрания Акционеров B.C. „ProCredit Bank” S.A.

Вниманию акционеров B.C. „ProCredit Bank” S.A.

В соответствии с положениями Закона об акционерных обществах №1134-XIII от 02.04.1997 г., на основании решения Исполнительного Комитета Банка от 20.03.2018 г., на 25.04.2018 г. созвано Годовое Общее Собрание Акционеров B.C. „ProCredit Bank” S.A.. Форма проведения Собрания – очная.

Convocare a Adunării Generale Anuale a Acționarilor B.C. ”ProCredit Bank” S.A.

În atenția acționarilor B.C. ”ProCredit Bank” S.A.

În conformitate cu prevederile Legii privind societăţile pe acţiuni nr. 1134-XIII din 20.04.1997, în temeiul deciziei Comitetului de Conducere al Băncii din 20.03.2018, pentru data de 25 aprilie 2018 este convocată Adunarea Generală Anuală a Acţionarilor B.C. ”ProCredit Bank” S.A.. Forma de ținere a Adunării - cu prezenţa acționarilor.

Pages