ProCredit Bank

ProCredit Bank

0800 000 10 Contact Centre

+373 22 27 07 07 for international calls

 

 

ProCredit Bank newsletter

График исполнения платежей в RUB 05 ноября 2018

Уважаемые клиенты, 

Сообщаем Вам, что 05 ноября 2018 является выходным днём в Российской Федерации. В связи с этим платежи в российских рублях будут приниматься в нормальном режиме, но будут исполнены банком-корреспондентом на следующий рабочий день.

Дополнительную информацию Вы можете получить по тел: 08 00000 10

С уважением,

Programul de executare a plăților în RUB la data de 05 Noiembrie 2018

Stimați clienți,

Vă informăm că în legătură cu faptul că ziua 05 Noiembrie 2018 este zi nelucrătoare în Federația Rusă, primirea plăților în RUB va avea loc în regim normal, însă executarea acestora va avea loc în următoarea zi lucrătoare. 

Pentru informații suplimentare Va rugăm să ne contactați la tel: 08 00000 10

График работы в октябре

Уважаемые клиенты,

Доводим до Вашего сведения, что в октябре Банк будет работать согласно следующего графику:

Program de lucru în perioada lunii octombrie

Stimați clienți,

Vă aducem la cunoștință programul de lucru în perioada lunii octombrie:

New price list for loan services for Business Clients

Dear Clients, 

We would like to inform you that a new price list for loan services will become effective as of November, 15th 2018

The main changes relate to the adjustment of the reference rates, that will be: 

-  EURIBOR 6M – (-0.2680 %)

Изменения процентных ставок по кредитным услугам для Бизнес клиентов

Уважаемые клиенты,

Сообщаем Вам, что начиная с 15 ноября 2018 в силу вступают изменения в тарифах по кредитным услугам для Бизнес клиентов. 

Основные изменения касаются базовых процентных ставок: 

-  EURIBOR 6M – (-0.2680 %)

-  LIBOR 6M – 2.6039 %

Modificări în Lista de prețuri la credite pentru Clienți Business

Stimaţi clienţi,

Vă aducem la cunoştință că din 15 noiembrie 2018 întră în vigoare modificari în Lista de prețuri la credite pentru Clienti Business.

Modificările principale se referă la ajustarea ratelor de referință, care vor constitui:

-  EURIBOR 6M – (-0.2680 %)

Lucrări de reparație în cadrul Agenției nr.8 al Sucursalei Nr. 1 Chișinău

Stimați clienți,

În cadrul Agenției nr.8 al Sucursalei nr.1 Chișinău situată pe adresa mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 132 nr.122 vor avea loc lucrări de reparație.

În legătură cu aceasta, la data de 12.10.2018, în intervalul de timp 09:00 – 10:00,  Zona de Autodeservire 24/7 nu va fi accesibilă

Ремонтные работы в Агентстве № 8 Отделения №1 Кишинэу

Уважаемые клиенты,

Сообщаем Вам, что в Агентстве №8 Отделения №1 Кишинэу, расположенном по адресу Мун. Кишинэу, пр-т Штефан чел Маре, 132, № 122, будут проводиться ремонтные работы.

В связи с этим Зона самообслуживания 24/7 не будет доступна 12.10.2018, c 09:00 до 10:00.

Ремонтные работы в Агентстве №8 Отделения №1 Кишинэу

Уважаемые клиенты,

Сообщаем вам, что в Агентстве №8 Отделения №1 Кишинэу, расположенном по адресу мун. Кишинэу, пр-т Штефан чел Маре, 132, № 122, будут проводиться ремонтные работы.

В связи с этим Зона самообслуживания 24/7 не будет доступна, начиная с пятницы 05.10.2018, 17:00 до понедельника 08.10.2018, 10:00.

Pages